ico

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Ochrona danych osobowych

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - („RODO”), w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób, oświadczamy, iż:

FAGRON Sp. z o.o., będący częścią międzynarodowej grupy FAGRON, dba o ochronę prywatności i ochronę uzyskanych danych osobowych, co uważa za swój podstawowy obowiązek.

FAGRON Sp. z o.o. podejmuje wszelkie starania, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych, które zostały nam przez Panią/a przekazane. Pani/a dane osobowe będziemy przetwarzać tylko w celu realizacji usługi i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Aby uzyskać informację, w jaki sposób traktujemy Pani/a dane osobowe, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności znajdującą się na stronie https://pl.fagron.com/pl/zasady-prywatnosci, w której określone są zasady jakie przestrzegamy, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Pani/a danych osobowych. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na e-mail: rodo@fagron.pl.